Kim Vasant Nielsen, Partner hos Visuel IT, har skrevet hovedopgave om Visuel IT-specificering
hos IT Universitetet i København

 #visuelit-specifikation #forbedreit-udviklingsproces #specialeskrivning #ITU #ituniversitetetikøbenhavn #jul

 #visuelit-specifikation #forbedreit-udviklingsproces #specialeskrivning #ITU #ituniversitetetikøbenhavn #jul

 
 

Kan VISUeL It-specificering forbedre IT-udviklings-processen...

IT-projekter fejler ofte med at opnå fastsatte mål, budgetter og deadlines. Mangel på succesfulde kravspecifikations- og designfaser forårsager omarbejde og forsinkelser i projekterne. For at imødegå disse problemer er en ny metode - Visuel IT-specifikation - blevet udviklet, som integrerer rapid prototyping i kravspecifikationen.

Ved brug af Soft Design Science Methodology (SDSM) metode til at udvikle og evaluere nye IS metoder, går dette speciale gennem design af Visuel IT-specifikation og evaluerer metoden over flere projekter i to forskellige organisationer - en virksomhed i den offentlige sektor og en stor skandinavisk bank.

Konklusionen var, at flere fordele kunne opnås ved hjælp af Visuel IT-specifikation, nemlig: Reduktion i udviklingstid, højere kvalitet og øget inddragelse af interessenter. Desuden fungerer metoden godt i både vandfalds og agile projekter og støtter projekter, der har multi-kulturelle ressourcer og ressourcer spredt over flere lande.

De lovende resultater skal inspirere både forskere og IT-fagfolk til at undersøge denne metode yderligere, så at andre IT-projekter kan opleve de samme fordele.

For mere information kan du læse et sammendrag af opgaven. Du er også velkommen til at tage kontakt til Kim Vasant Nielsen.