Visuel IT-specificering skaber maksimal værdi i udviklingsprocessen

Visuel IT anvender metoden 'Visuel IT-specificering' for at visualisere den kommende løsning og imødekomme en digital virkelighed, så tidligt i den digitale proces som muligt.

Fordi vi ofte er med tidligt i processen, er vores leverance typisk en visuel kravspecifikation bestående af: En interaktiv prototype med integration af funktionelle og nonfunktionelle krav, samt skærmoptagelser af essentielle flows.

Visualisering og specificering foregår i agile iterative forløb og egner sig derfor også til agile projekter, som anvender f.eks. Scrum

Tidlig visualisering af målet, skaber en solid fælles forståelse af den endelige løsning, der er let forståelig for personer uden IT-kundskab, nem at kommunikere, overlevere og indhente tilbud på. 


Få succesfulde projekter med erfarne IT-projektledere der har fokus på kvalitet til tiden

Vores konsulenter er erfarne IT-projektledere, som alle er certificeret i de internationalt anerkendte projektledelses- og faciliteringsmetoder: PRINCE2 og Scrum (Certified ScrumMaster). 

For at sikre en høj kvalitet i projektet, flytter vi ud i din organisation, som en del af holdet, for at sætte visuelt-drevet ledelse, specificering, produktudvikling m.m. i spil. Vi identificerer de områder, hvor der kan elimineres spild, for at sikre effektive processer og dermed forbedring af bundlinjeresultatet. Samtidig involveres medarbejdere, deres tavse viden og potentielle brugere, så der skabes konsensus og ejerskab i projektgruppen.  

 

Byg bro mellem forretning og teknologi gennem vores metode Visuel IT-specificering

Al visualisering og specificering foregår i agile iterative forløb. Er du i tvivl om metodevalg? Så tag kontakt. Vi hjælper dit IT-projekt videre.

 
1.    Find værdien   Vi går i praktik de steder, hvor værdien skabes og mærker brugernes behov.   Det gør os i stand til at udarbejde første version af user stories og to-be-processer.


1.    Find værdien

Vi går i praktik de steder, hvor værdien skabes og mærker brugernes behov. 

Det gør os i stand til at udarbejde første version af user stories og to-be-processer.

2.     Visuel IT-specificering   Når vi har kortlagt værdien, kan vi optimere og visualisere to-be processerne i en klikbar prototype.   Derfor gennemarbejdes prototypen flere gange for at sikre at alle funktionelle krav identificeres og dokumenteres i en visuel kravspecifikation.


2.     Visuel IT-specificering

Når vi har kortlagt værdien, kan vi optimere og visualisere to-be processerne i en klikbar prototype. 

Derfor gennemarbejdes prototypen flere gange for at sikre at alle funktionelle krav identificeres og dokumenteres i en visuel kravspecifikation.

3.     Spil handlingen   Den nye løsning skal være let at forstå og bruge. Det kvalificeres af kommende brugere gennem test af brugervenligheden.  Vi laver skærmoptagelser af essentielle system flows, fordi vi har erfaret, at det letter forståelsen af systemet, samt sikrer medejerskab af løsningen hos styregruppen.


3.     Spil handlingen

Den nye løsning skal være let at forstå og bruge. Det kvalificeres af kommende brugere gennem test af brugervenligheden.

Vi laver skærmoptagelser af essentielle system flows, fordi vi har erfaret, at det letter forståelsen af systemet, samt sikrer medejerskab af løsningen hos styregruppen.

4.     Afslut specificeringen   Inden kravspecifikationen erklæres færdig, vil vi inddrage nøglepersoner, såsom arkitekter, udviklere og superbrugere, der kan hjælpe med at afdække de non-funktionelle krav, samt estimere og prioritere de samlede krav. 


4.     Afslut specificeringen

Inden kravspecifikationen erklæres færdig, vil vi inddrage nøglepersoner, såsom arkitekter, udviklere og superbrugere, der kan hjælpe med at afdække de non-funktionelle krav, samt estimere og prioritere de samlede krav. 


Interesseret i et samarbejde?

Vi samarbejder med vores kunder om at skabe innovative digitale produkter og services. Vores speciale er at skabe værdi ved at bygge bro mellem forretning og IT.

Visuel IT kan tilbyde erfarne, kompetente konsulenter som arbejder med en række af de største danske organisationer og virksomheder. Vi varetager opgaver som IT-projektledelse,  UX, ID, IA, IT-visualisering og kravspecificering.

Vores kunder stiller store faglige krav og kender værdien af individuelle udviklingsprocesser med en høj grad af interessentinvolvering. Dermed kan vi operationalisere strategier og komplekse forretningsgange til exceptionelle brugeroplevelser. Prøv Visuel IT metoderne af på dit projekt.