Online prototype

1 uges visuel IT-specificering af jeres projekt

Prøv at arbejde efter vores metode i en uge. Så kan du selv opleve, hvorfor vi er så glade for at arbejde med visuel IT-specificering.

Vi vil tage dig med igennem et typisk forløb, der er grundlaget for arbejdet med visuel IT-specificering. Fra idé til den første version af den visuelle kravspecifikation.

ring for at få et tilbud 

 


Aktiviteterne i et ugeforløb:

 • Dag 1 - Find værdien
  Vi møder de kommende brugere og ser hvilken hverdag den nye løsning skal passe ind i.
 • Dag 2 - Visuel IT-specificering
  Vi udarbejder en klikbar prototype, der illustrerer den kommende løsning
 • Dag 3 - Spil handlingen
  Sammen med de kommende brugere, tester vi prototypen og tilpasser den ud fra de input vi får.
 • Dag 4 - Færdiggør specificeringen
  Vi dokumenterer udestående krav, herunder non-funktionelle krav og vi estimerer eller prioriterer den samlede kravliste.
 • Dag 5 - Afslut specificeringen
  Den visuelle kravspecifikation præsenteres for projektets nøgleinteressenter og overdrages til videre brug.

Et ugeforløb passer til mindre projekter, eller en afgrænset del af et større projekt. Vi hjælper selvfølgelig med at scope projektet, inden vi starter på ugen. Ønsker du mere information, er du velkommen til at tage kontakt.