Visuel IT-specificering skaber maksimal værdi i udviklingsprocessen

Visuel IT anvender metoden 'Visuel IT-specificering' for at visualisere den kommende løsning og imødekomme en digital virkelighed, så tidligt i den digitale proces som muligt.

Fordi vi ofte er med tidligt i processen, er vores leverance typisk en visuel kravspecifikation bestående af: En interaktiv prototype med integration af funktionelle og nonfunktionelle krav, samt skærmoptagelser af essentielle flows.

Visualisering og specificering foregår i agile iterative forløb og egner sig derfor også til agile projekter, som anvender f.eks. Scrum

Tidlig visualisering af målet, skaber en solid fælles forståelse af den endelige løsning, der er let forståelig for personer uden IT-kundskab, nem at kommunikere, overlevere og indhente tilbud på. 


Få succesfulde projekter med erfarne IT-projektledere der har fokus på kvalitet til tiden

Vores konsulenter er erfarne IT-projektledere, som alle er certificeret i de internationalt anerkendte projektledelses- og faciliteringsmetoder: PRINCE2 og Scrum (Certified ScrumMaster). 

For at sikre en høj kvalitet i projektet, flytter vi ud i din organisation, som en del af holdet, for at sætte visuelt-drevet ledelse, specificering, produktudvikling m.m. i spil. Vi identificerer de områder, hvor der kan elimineres spild, for at sikre effektive processer og dermed forbedring af bundlinjeresultatet. Samtidig involveres medarbejdere, deres tavse viden og potentielle brugere, så der skabes konsensus og ejerskab i projektgruppen.