Visuel kravspecifikation af certifikatudstedelsessystem

Kernen i Fødevarestyrelsens samarbejde med erhvervsvirksomheder er arbejdet omkring udstedelse af eksportcertifikater, hvilket nu ønskes understøttet digitalt. Visionerne for projektet er ambitiøse og ønskerne til systemet er mange. Derfor har Visuel IT benyttet sin innovative metode til at omsætte de mange ønsker, behov og krav til en visuel kravspecifikation, til brug for senere udbud.

"I Fødevarestyrelsen har vi sammen med erhvervet skullet udarbejde kravspecifikationer til et nyt system, der kan håndtere digitale ansøgninger og sagsbehandling i forbindelse med eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen har fra tidligere IT-projekter rigtig gode erfaringer med at anvende visuelle kravspecifikationer, fordi billeder fortæller så meget mere end ord.
Vi valgte Visuel IT til opgaven, fordi de havde stor fokus på aktiv medinddragelse af projektgruppen – altså de fremtidige brugere.
Vi har været uhyre tilfredse med valget. Samarbejdet har været en spændende, kreativ proces, hvor vi hele vejen igennem er blevet udfordret på vores ønsker og ideer af Visuel IT, som har bidraget med løsningsforslag, som ikke var på tegnebrættet fra starten. Vi er også meget tilfredse med de visuelle kravspecifikationer, som vi har fået udarbejdet. Det er et detaljeret, godt og gennemarbejdet løsningsforslag, som tydeligt beskriver overfor både potentielle brugere og udviklere, hvad systemet skal kunne."
Lone T. Mortensen, Dyrlæge, International Handel, Fødevarestyrelsen
 
#fragt #forsegling #eksport

#fragt #forsegling #eksport

#workshop #prototype  #kravspecificering

#workshop #prototype
#kravspecificering

#frysehus #varelager

#frysehus #varelager

#-40C #gembawalk

#-40C #gembawalk

#proces  #userstory #prioritering

#proces #userstory #prioritering