Vi samarbejder med organisationer om at skabe digitale produkter og services som brugere elsker  

 

Vi ved, at innovative løsninger kræver dyb indsigt i forretningen og brugernes ageren. For at opnå et godt samarbejde og finde innovative løsninger, som passer til jeres forretning, bruger vi vores visuelle metoder. Traditionel IT-udvikling er typisk baseret på tekst-tunge dokumenter, som hverken tager højde for brugernes behov eller nutidens digitale virkelighed.

Vi ønsker at skabe intuitive og innovative løsninger, som kan udvikles og implementeres hurtigt og omkostningseffektivt. Ved at arbejde med et brugercentreret fokus, en agil tankegang og interaktive værktøjer bliver det lettere for vores kunder at vurdere mulige løsninger og træffe de rette beslutninger. IT-projektet forbedres i alle faser: Vision, Design og Implementering.

Vi leverer konsulentbistand til projekter indenfor alt fra webapplikationer og finansløsninger til forretningskritiske arbejdsredskaber, med fokus på komplekse og forretningskritiske websites og IT-løsninger. Nedenfor har vi præsenteret et udvalg af de seneste projekter, for at vise hvad og hvordan vi samarbejder med vores kunder om at skabe værdi.

Agilt UX design af interne forretningssystemer

 

Nordea har behov for at ændre en række af deres interne systemer, der bliver brugt af over 10.000 brugere (rådgivere, filialchefer m.v.) i Danmark og resten af Norden.
Til at løfte denne opgave har Visuel IT over en 2 årig periode faciliteret krav- og designprocessen i det agile IT-projekt ved at visualisere løsningerne for forretningen. Tidlig og iterativ prototyping har været en kæmpe force, fordi metoderne har maksimeret brugervenligheden og minimeret tilbageløb i udviklingen. Brugerne er glade for designet og brugervenligheden, som i tests har en flot score på 4 ud af 5 i gennemsnit.

”Vi er meget tilfredse med Visuel IT’s arbejde og kan stærkt anbefale at bruge Visuel IT og deres arbejdsmetoder i forbindelse med IT-udviklingsprojekter. Det har gjort en stor forskel for os!”. 
Jonas Mindegaard, Programchef, Nordea
 

#agil #ux #brugercentereretdesign #teamsamarbejde

#online  prototype #UI

#onlineprototype #UI

#finans #nordea #hq

#finans #nordea #hq

 
 

Visuel kravspecifikation af certifikatudstedelsessystem

Kernen i Fødevarestyrelsens samarbejde med erhvervsvirksomheder er arbejdet omkring udstedelse af eksportcertifikater, hvilket nu ønskes understøttet digitalt. Visionerne for projektet er ambitiøse og ønskerne til systemet er mange. Derfor har Visuel IT benyttet sin innovative metode til at omsætte de mange ønsker, behov og krav til en visuel kravspecifikation, til brug for senere udbud.

"I Fødevarestyrelsen har vi sammen med erhvervet skullet udarbejde kravspecifikationer til et nyt system, der kan håndtere digitale ansøgninger og sagsbehandling i forbindelse med eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen har fra tidligere IT-projekter rigtig gode erfaringer med at anvende visuelle kravspecifikationer, fordi billeder fortæller så meget mere end ord.
Vi valgte Visuel IT til opgaven, fordi de havde stor fokus på aktiv medinddragelse af projektgruppen – altså de fremtidige brugere.
Vi har været uhyre tilfredse med valget. Samarbejdet har været en spændende, kreativ proces, hvor vi hele vejen igennem er blevet udfordret på vores ønsker og ideer af Visuel IT, som har bidraget med løsningsforslag, som ikke var på tegnebrættet fra starten. Vi er også meget tilfredse med de visuelle kravspecifikationer, som vi har fået udarbejdet. Det er et detaljeret, godt og gennemarbejdet løsningsforslag, som tydeligt beskriver overfor både potentielle brugere og udviklere, hvad systemet skal kunne."
Lone T. Mortensen, Dyrlæge, International Handel, Fødevarestyrelsen
 
#fragt #forsegling #eksport

#fragt #forsegling #eksport

#workshop #prototype  #kravspecificering

#workshop #prototype
#kravspecificering

#frysehus #varelager

#frysehus #varelager

#-40C #gembawalk

#-40C #gembawalk

#proces  #userstory #prioritering

#proces #userstory #prioritering

 

Rapid prototyping
af B2B service

 

Gennem en agil proces baseret på hyppig interaktion med DONG Energy teamet, leverede Visuel IT en prototype af en B2B service. DONG Energy ønskede at komme hurtigt i mål med en interaktiv prototype, der kunne onboarde sælgere og visualisere konceptet for potentielle kunder. Udfordringen bestod i at motivere virksomheder til at optimere deres energiforbrug. Løsningen var at konkretisere effekten ved at visualisere forretningsværdien af typiske brugeres beslutninger. 

"Vi stod med et produkt, som vi var enige om var interessant og værdifuldt for kunden, men det blev klart for os, at der ikke var enighed om, hvad den præcise funktionalitet skulle være. Visuel IT hjalp os med at gå fra idéer til en prototype. Med prototypen i hånden blev det meget lettere at kommunikere vores tanker og gøre diskussionen konkret og opnå enighed internt om, hvad produktet skulle gøre for kunden." 
Kristian Edlund, Senior Energi System Arkitekt, DONG Energy
 
#graf #energyconsumption #datavisualisering

#graf #energyconsumption #datavisualisering

#whiteboard #doodle

#whiteboard #doodle

#dongenergy #hq #london #presentation

#dongenergy #hq #london #presentation

 

Det nye Competencehouse

Visuel IT samarbejder endnu engang med Competencehouse, denne gang om udvikling af en responsiv hjemmeside competencehouse.dk. Fokus har været på facilitering af nye forretningskoncepter, strukturering af indhold, implementation af skærmvenligt layout og selvforklarende ikoner. 

 #ændringslog #projektledelse


 #ændringslog #projektledelse

#responsivhjemmeside  #informationsarkitektur  #digitaltdesign  #logo

#responsivhjemmeside #informationsarkitektur #digitaltdesign #logo

 
 

Projektledelse og leverandørstyring
af nyt KreditStatus-system

Finans og Leasing havde brug for hjælp til at styre KreditStatus-projektet i samarbejde med de 9 deltagende finansselskaber. Visuel IT leverede projekt- og leverandørstyring til projektet, som leverede en IT-løsning til understøttelse af kreditvurdering i de deltagende finansselskaber gennem udveksling af låneoplysninger. KreditStatus gik i luften som planlagt og er blevet en stor succes for de deltagende virksomheder.

"Jeg kan på det varmeste anbefale Visuel IT og deres arbejdsmetoder, som spænder fra det store overblik over slutresultatet til fokus på selv de mindste detaljer. Min baggrund herfor er Visuel IT's excellente styring af processen med at etablere Danmarks første positive kreditoplysningssystem. Visuel IT kan tilskrives en væsentlig del af årsagen til at projektet blev en stor succes." 
Christian Brandt, Direktør, Finans og Leasing